Logo Search packages:      
Sourcecode: tcc version File versions  Download package

i386-asm.h

   DEF_ASM_OP0(pusha, 0x60) /* must be first OP0 */
   DEF_ASM_OP0(popa, 0x61)
   DEF_ASM_OP0(clc, 0xf8)
   DEF_ASM_OP0(cld, 0xfc)
   DEF_ASM_OP0(cli, 0xfa)
   DEF_ASM_OP0(clts, 0x0f06)
   DEF_ASM_OP0(cmc, 0xf5)
   DEF_ASM_OP0(lahf, 0x9f)
   DEF_ASM_OP0(sahf, 0x9e)
   DEF_ASM_OP0(pushfl, 0x9c)
   DEF_ASM_OP0(popfl, 0x9d)
   DEF_ASM_OP0(pushf, 0x9c)
   DEF_ASM_OP0(popf, 0x9d)
   DEF_ASM_OP0(stc, 0xf9)
   DEF_ASM_OP0(std, 0xfd)
   DEF_ASM_OP0(sti, 0xfb)
   DEF_ASM_OP0(aaa, 0x37)
   DEF_ASM_OP0(aas, 0x3f)
   DEF_ASM_OP0(daa, 0x27)
   DEF_ASM_OP0(das, 0x2f)
   DEF_ASM_OP0(aad, 0xd50a)
   DEF_ASM_OP0(aam, 0xd40a)
   DEF_ASM_OP0(cbw, 0x6698)
   DEF_ASM_OP0(cwd, 0x6699)
   DEF_ASM_OP0(cwde, 0x98)
   DEF_ASM_OP0(cdq, 0x99)
   DEF_ASM_OP0(cbtw, 0x6698)
   DEF_ASM_OP0(cwtl, 0x98)
   DEF_ASM_OP0(cwtd, 0x6699)
   DEF_ASM_OP0(cltd, 0x99)
   DEF_ASM_OP0(int3, 0xcc)
   DEF_ASM_OP0(into, 0xce)
   DEF_ASM_OP0(iret, 0xcf)
   DEF_ASM_OP0(rsm, 0x0faa)
   DEF_ASM_OP0(hlt, 0xf4)
   DEF_ASM_OP0(wait, 0x9b)
   DEF_ASM_OP0(nop, 0x90)
   DEF_ASM_OP0(xlat, 0xd7)

   /* strings */
ALT(DEF_ASM_OP0L(cmpsb, 0xa6, 0, OPC_BWL))
ALT(DEF_ASM_OP0L(scmpb, 0xa6, 0, OPC_BWL))

ALT(DEF_ASM_OP0L(insb, 0x6c, 0, OPC_BWL))
ALT(DEF_ASM_OP0L(outsb, 0x6e, 0, OPC_BWL))

ALT(DEF_ASM_OP0L(lodsb, 0xac, 0, OPC_BWL))
ALT(DEF_ASM_OP0L(slodb, 0xac, 0, OPC_BWL))

ALT(DEF_ASM_OP0L(movsb, 0xa4, 0, OPC_BWL))
ALT(DEF_ASM_OP0L(smovb, 0xa4, 0, OPC_BWL))

ALT(DEF_ASM_OP0L(scasb, 0xae, 0, OPC_BWL))
ALT(DEF_ASM_OP0L(sscab, 0xae, 0, OPC_BWL))

ALT(DEF_ASM_OP0L(stosb, 0xaa, 0, OPC_BWL))
ALT(DEF_ASM_OP0L(sstob, 0xaa, 0, OPC_BWL))

   /* bits */
   
ALT(DEF_ASM_OP2(bsfw, 0x0fbc, 0, OPC_MODRM | OPC_WL, OPT_REGW | OPT_EA, OPT_REGW))
ALT(DEF_ASM_OP2(bsrw, 0x0fbd, 0, OPC_MODRM | OPC_WL, OPT_REGW | OPT_EA, OPT_REGW))

ALT(DEF_ASM_OP2(btw, 0x0fa3, 0, OPC_MODRM | OPC_WL, OPT_REGW, OPT_REGW | OPT_EA))
ALT(DEF_ASM_OP2(btw, 0x0fba, 4, OPC_MODRM | OPC_WL, OPT_IM8, OPT_REGW | OPT_EA))

ALT(DEF_ASM_OP2(btsw, 0x0fab, 0, OPC_MODRM | OPC_WL, OPT_REGW, OPT_REGW | OPT_EA))
ALT(DEF_ASM_OP2(btsw, 0x0fba, 5, OPC_MODRM | OPC_WL, OPT_IM8, OPT_REGW | OPT_EA))

ALT(DEF_ASM_OP2(btrw, 0x0fb3, 0, OPC_MODRM | OPC_WL, OPT_REGW, OPT_REGW | OPT_EA))
ALT(DEF_ASM_OP2(btrw, 0x0fba, 6, OPC_MODRM | OPC_WL, OPT_IM8, OPT_REGW | OPT_EA))

ALT(DEF_ASM_OP2(btcw, 0x0fbb, 0, OPC_MODRM | OPC_WL, OPT_REGW, OPT_REGW | OPT_EA))
ALT(DEF_ASM_OP2(btcw, 0x0fba, 7, OPC_MODRM | OPC_WL, OPT_IM8, OPT_REGW | OPT_EA))

   /* prefixes */
   DEF_ASM_OP0(aword, 0x67)
   DEF_ASM_OP0(addr16, 0x67)
   DEF_ASM_OP0(word, 0x66)
   DEF_ASM_OP0(data16, 0x66)
   DEF_ASM_OP0(lock, 0xf0)
   DEF_ASM_OP0(rep, 0xf3)
   DEF_ASM_OP0(repe, 0xf3)
   DEF_ASM_OP0(repz, 0xf3)
   DEF_ASM_OP0(repne, 0xf2)
   DEF_ASM_OP0(repnz, 0xf2)
       
   DEF_ASM_OP0(invd, 0x0f08)
   DEF_ASM_OP0(wbinvd, 0x0f09)
   DEF_ASM_OP0(cpuid, 0x0fa2)
   DEF_ASM_OP0(wrmsr, 0x0f30)
   DEF_ASM_OP0(rdtsc, 0x0f31)
   DEF_ASM_OP0(rdmsr, 0x0f32)
   DEF_ASM_OP0(rdpmc, 0x0f33)
   DEF_ASM_OP0(ud2, 0x0f0b)

   /* NOTE: we took the same order as gas opcode definition order */
ALT(DEF_ASM_OP2(movb, 0xa0, 0, OPC_BWL, OPT_ADDR, OPT_EAX))
ALT(DEF_ASM_OP2(movb, 0xa2, 0, OPC_BWL, OPT_EAX, OPT_ADDR))
ALT(DEF_ASM_OP2(movb, 0x88, 0, OPC_MODRM | OPC_BWL, OPT_REG, OPT_EA | OPT_REG))
ALT(DEF_ASM_OP2(movb, 0x8a, 0, OPC_MODRM | OPC_BWL, OPT_EA | OPT_REG, OPT_REG))
ALT(DEF_ASM_OP2(movb, 0xb0, 0, OPC_REG | OPC_BWL, OPT_IM, OPT_REG))
ALT(DEF_ASM_OP2(movb, 0xc6, 0, OPC_MODRM | OPC_BWL, OPT_IM, OPT_REG | OPT_EA))

ALT(DEF_ASM_OP2(movw, 0x8c, 0, OPC_MODRM | OPC_WL, OPT_SEG, OPT_EA | OPT_REG))
ALT(DEF_ASM_OP2(movw, 0x8e, 0, OPC_MODRM | OPC_WL, OPT_EA | OPT_REG, OPT_SEG))

ALT(DEF_ASM_OP2(movw, 0x0f20, 0, OPC_MODRM | OPC_WL, OPT_CR, OPT_REG32))
ALT(DEF_ASM_OP2(movw, 0x0f21, 0, OPC_MODRM | OPC_WL, OPT_DB, OPT_REG32))
ALT(DEF_ASM_OP2(movw, 0x0f24, 0, OPC_MODRM | OPC_WL, OPT_TR, OPT_REG32))
ALT(DEF_ASM_OP2(movw, 0x0f22, 0, OPC_MODRM | OPC_WL, OPT_REG32, OPT_CR))
ALT(DEF_ASM_OP2(movw, 0x0f23, 0, OPC_MODRM | OPC_WL, OPT_REG32, OPT_DB))
ALT(DEF_ASM_OP2(movw, 0x0f26, 0, OPC_MODRM | OPC_WL, OPT_REG32, OPT_TR))

ALT(DEF_ASM_OP2(movsbl, 0x0fbe, 0, OPC_MODRM, OPT_REG8 | OPT_EA, OPT_REG32))
ALT(DEF_ASM_OP2(movsbw, 0x0fbe, 0, OPC_MODRM | OPC_D16, OPT_REG8 | OPT_EA, OPT_REG16))
ALT(DEF_ASM_OP2(movswl, 0x0fbf, 0, OPC_MODRM, OPT_REG16 | OPT_EA, OPT_REG32))
ALT(DEF_ASM_OP2(movzbw, 0x0fb6, 0, OPC_MODRM | OPC_WL, OPT_REG8 | OPT_EA, OPT_REGW))
ALT(DEF_ASM_OP2(movzwl, 0x0fb7, 0, OPC_MODRM, OPT_REG16 | OPT_EA, OPT_REG32))

ALT(DEF_ASM_OP1(pushw, 0x50, 0, OPC_REG | OPC_WL, OPT_REGW))
ALT(DEF_ASM_OP1(pushw, 0xff, 6, OPC_MODRM | OPC_WL, OPT_REGW | OPT_EA))
ALT(DEF_ASM_OP1(pushw, 0x6a, 0, OPC_WL, OPT_IM8S))
ALT(DEF_ASM_OP1(pushw, 0x68, 0, OPC_WL, OPT_IM32))
ALT(DEF_ASM_OP1(pushw, 0x06, 0, OPC_WL, OPT_SEG))

ALT(DEF_ASM_OP1(popw, 0x58, 0, OPC_REG | OPC_WL, OPT_REGW))
ALT(DEF_ASM_OP1(popw, 0x8f, 0, OPC_MODRM | OPC_WL, OPT_REGW | OPT_EA))
ALT(DEF_ASM_OP1(popw, 0x07, 0, OPC_WL, OPT_SEG))

ALT(DEF_ASM_OP2(xchgw, 0x90, 0, OPC_REG | OPC_WL, OPT_REG, OPT_EAX))
ALT(DEF_ASM_OP2(xchgw, 0x90, 0, OPC_REG | OPC_WL, OPT_EAX, OPT_REG))
ALT(DEF_ASM_OP2(xchgb, 0x86, 0, OPC_MODRM | OPC_BWL, OPT_REG, OPT_EA | OPT_REG))
ALT(DEF_ASM_OP2(xchgb, 0x86, 0, OPC_MODRM | OPC_BWL, OPT_EA | OPT_REG, OPT_REG))

ALT(DEF_ASM_OP2(inb, 0xe4, 0, OPC_BWL, OPT_IM8, OPT_EAX))
ALT(DEF_ASM_OP1(inb, 0xe4, 0, OPC_BWL, OPT_IM8))
ALT(DEF_ASM_OP2(inb, 0xec, 0, OPC_BWL, OPT_DX, OPT_EAX))
ALT(DEF_ASM_OP1(inb, 0xec, 0, OPC_BWL, OPT_DX))

ALT(DEF_ASM_OP2(outb, 0xe6, 0, OPC_BWL, OPT_EAX, OPT_IM8))
ALT(DEF_ASM_OP1(outb, 0xe6, 0, OPC_BWL, OPT_IM8))
ALT(DEF_ASM_OP2(outb, 0xee, 0, OPC_BWL, OPT_EAX, OPT_DX))
ALT(DEF_ASM_OP1(outb, 0xee, 0, OPC_BWL, OPT_DX))

ALT(DEF_ASM_OP2(leaw, 0x8d, 0, OPC_MODRM | OPC_WL, OPT_EA, OPT_REG))

ALT(DEF_ASM_OP2(les, 0xc4, 0, OPC_MODRM, OPT_EA, OPT_REG32))
ALT(DEF_ASM_OP2(lds, 0xc5, 0, OPC_MODRM, OPT_EA, OPT_REG32))
ALT(DEF_ASM_OP2(lss, 0x0fb2, 0, OPC_MODRM, OPT_EA, OPT_REG32))
ALT(DEF_ASM_OP2(lfs, 0x0fb4, 0, OPC_MODRM, OPT_EA, OPT_REG32))
ALT(DEF_ASM_OP2(lgs, 0x0fb5, 0, OPC_MODRM, OPT_EA, OPT_REG32))

   /* arith */
ALT(DEF_ASM_OP2(addb, 0x00, 0, OPC_ARITH | OPC_MODRM | OPC_BWL, OPT_REG, OPT_EA | OPT_REG)) /* XXX: use D bit ? */
ALT(DEF_ASM_OP2(addb, 0x02, 0, OPC_ARITH | OPC_MODRM | OPC_BWL, OPT_EA | OPT_REG, OPT_REG))
ALT(DEF_ASM_OP2(addb, 0x04, 0, OPC_ARITH | OPC_BWL, OPT_IM, OPT_EAX))
ALT(DEF_ASM_OP2(addb, 0x80, 0, OPC_ARITH | OPC_MODRM | OPC_BWL, OPT_IM, OPT_EA | OPT_REG))
ALT(DEF_ASM_OP2(addw, 0x83, 0, OPC_ARITH | OPC_MODRM | OPC_WL, OPT_IM8S, OPT_EA | OPT_REG))

ALT(DEF_ASM_OP2(testb, 0x84, 0, OPC_MODRM | OPC_BWL, OPT_EA | OPT_REG, OPT_REG))
ALT(DEF_ASM_OP2(testb, 0x84, 0, OPC_MODRM | OPC_BWL, OPT_REG, OPT_EA | OPT_REG))
ALT(DEF_ASM_OP2(testb, 0xa8, 0, OPC_BWL, OPT_IM, OPT_EAX))
ALT(DEF_ASM_OP2(testb, 0xf6, 0, OPC_MODRM | OPC_BWL, OPT_IM, OPT_EA | OPT_REG))

ALT(DEF_ASM_OP1(incw, 0x40, 0, OPC_REG | OPC_WL, OPT_REGW))
ALT(DEF_ASM_OP1(incb, 0xfe, 0, OPC_MODRM | OPC_BWL, OPT_REG | OPT_EA))
ALT(DEF_ASM_OP1(decw, 0x48, 0, OPC_REG | OPC_WL, OPT_REGW))
ALT(DEF_ASM_OP1(decb, 0xfe, 1, OPC_MODRM | OPC_BWL, OPT_REG | OPT_EA))

ALT(DEF_ASM_OP1(notb, 0xf6, 2, OPC_MODRM | OPC_BWL, OPT_REG | OPT_EA))
ALT(DEF_ASM_OP1(negb, 0xf6, 3, OPC_MODRM | OPC_BWL, OPT_REG | OPT_EA))

ALT(DEF_ASM_OP1(mulb, 0xf6, 4, OPC_MODRM | OPC_BWL, OPT_REG | OPT_EA))
ALT(DEF_ASM_OP1(imulb, 0xf6, 5, OPC_MODRM | OPC_BWL, OPT_REG | OPT_EA))

ALT(DEF_ASM_OP2(imulw, 0x0faf, 0, OPC_MODRM | OPC_WL, OPT_REG | OPT_EA, OPT_REG))
ALT(DEF_ASM_OP3(imulw, 0x6b, 0, OPC_MODRM | OPC_WL, OPT_IM8S, OPT_REGW | OPT_EA, OPT_REGW))
ALT(DEF_ASM_OP2(imulw, 0x6b, 0, OPC_MODRM | OPC_WL, OPT_IM8S, OPT_REGW))
ALT(DEF_ASM_OP3(imulw, 0x69, 0, OPC_MODRM | OPC_WL, OPT_IMW, OPT_REGW | OPT_EA, OPT_REGW))
ALT(DEF_ASM_OP2(imulw, 0x69, 0, OPC_MODRM | OPC_WL, OPT_IMW, OPT_REGW))

ALT(DEF_ASM_OP1(divb, 0xf6, 6, OPC_MODRM | OPC_BWL, OPT_REG | OPT_EA))
ALT(DEF_ASM_OP2(divb, 0xf6, 6, OPC_MODRM | OPC_BWL, OPT_REG | OPT_EA, OPT_EAX))
ALT(DEF_ASM_OP1(idivb, 0xf6, 7, OPC_MODRM | OPC_BWL, OPT_REG | OPT_EA))
ALT(DEF_ASM_OP2(idivb, 0xf6, 7, OPC_MODRM | OPC_BWL, OPT_REG | OPT_EA, OPT_EAX))

   /* shifts */
ALT(DEF_ASM_OP2(rolb, 0xc0, 0, OPC_MODRM | OPC_BWL | OPC_SHIFT, OPT_IM8, OPT_EA | OPT_REG))
ALT(DEF_ASM_OP2(rolb, 0xd2, 0, OPC_MODRM | OPC_BWL | OPC_SHIFT, OPT_CL, OPT_EA | OPT_REG))
ALT(DEF_ASM_OP1(rolb, 0xd0, 0, OPC_MODRM | OPC_BWL | OPC_SHIFT, OPT_EA | OPT_REG))

ALT(DEF_ASM_OP3(shldw, 0x0fa4, 0, OPC_MODRM | OPC_WL, OPT_IM8, OPT_REGW, OPT_EA | OPT_REGW))
ALT(DEF_ASM_OP3(shldw, 0x0fa5, 0, OPC_MODRM | OPC_WL, OPT_CL, OPT_REGW, OPT_EA | OPT_REGW))
ALT(DEF_ASM_OP2(shldw, 0x0fa5, 0, OPC_MODRM | OPC_WL, OPT_REGW, OPT_EA | OPT_REGW))
ALT(DEF_ASM_OP3(shrdw, 0x0fac, 0, OPC_MODRM | OPC_WL, OPT_IM8, OPT_REGW, OPT_EA | OPT_REGW))
ALT(DEF_ASM_OP3(shrdw, 0x0fad, 0, OPC_MODRM | OPC_WL, OPT_CL, OPT_REGW, OPT_EA | OPT_REGW))
ALT(DEF_ASM_OP2(shrdw, 0x0fad, 0, OPC_MODRM | OPC_WL, OPT_REGW, OPT_EA | OPT_REGW))

ALT(DEF_ASM_OP1(call, 0xff, 2, OPC_MODRM, OPT_INDIR))
ALT(DEF_ASM_OP1(call, 0xe8, 0, OPC_JMP, OPT_ADDR))
ALT(DEF_ASM_OP1(jmp, 0xff, 4, OPC_MODRM, OPT_INDIR))
ALT(DEF_ASM_OP1(jmp, 0xeb, 0, OPC_SHORTJMP | OPC_JMP, OPT_ADDR))

ALT(DEF_ASM_OP2(lcall, 0x9a, 0, 0, OPT_IM16, OPT_IM32))
ALT(DEF_ASM_OP1(lcall, 0xff, 3, 0, OPT_EA))
ALT(DEF_ASM_OP2(ljmp, 0xea, 0, 0, OPT_IM16, OPT_IM32))
ALT(DEF_ASM_OP1(ljmp, 0xff, 5, 0, OPT_EA))

ALT(DEF_ASM_OP1(int, 0xcd, 0, 0, OPT_IM8))
ALT(DEF_ASM_OP1(seto, 0x0f90, 0, OPC_MODRM | OPC_TEST, OPT_REG8 | OPT_EA))
  DEF_ASM_OP2(enter, 0xc8, 0, 0, OPT_IM16, OPT_IM8)
  DEF_ASM_OP0(leave, 0xc9)
  DEF_ASM_OP0(ret, 0xc3)
ALT(DEF_ASM_OP1(ret, 0xc2, 0, 0, OPT_IM16))
  DEF_ASM_OP0(lret, 0xcb)
ALT(DEF_ASM_OP1(lret, 0xca, 0, 0, OPT_IM16))

ALT(DEF_ASM_OP1(jo, 0x70, 0, OPC_SHORTJMP | OPC_JMP | OPC_TEST, OPT_ADDR))
  DEF_ASM_OP1(loopne, 0xe0, 0, OPC_SHORTJMP, OPT_ADDR)
  DEF_ASM_OP1(loopnz, 0xe0, 0, OPC_SHORTJMP, OPT_ADDR)
  DEF_ASM_OP1(loope, 0xe1, 0, OPC_SHORTJMP, OPT_ADDR)
  DEF_ASM_OP1(loopz, 0xe1, 0, OPC_SHORTJMP, OPT_ADDR)
  DEF_ASM_OP1(loop, 0xe2, 0, OPC_SHORTJMP, OPT_ADDR)
  DEF_ASM_OP1(jecxz, 0xe3, 0, OPC_SHORTJMP, OPT_ADDR)
   
   /* float */
   /* specific fcomp handling */
ALT(DEF_ASM_OP0L(fcomp, 0xd8d9, 0, 0))

ALT(DEF_ASM_OP1(fadd, 0xd8c0, 0, OPC_FARITH | OPC_REG, OPT_ST))
ALT(DEF_ASM_OP2(fadd, 0xd8c0, 0, OPC_FARITH | OPC_REG, OPT_ST, OPT_ST0))
ALT(DEF_ASM_OP0L(fadd, 0xdec1, 0, OPC_FARITH))
ALT(DEF_ASM_OP1(faddp, 0xdec0, 0, OPC_FARITH | OPC_REG, OPT_ST))
ALT(DEF_ASM_OP2(faddp, 0xdec0, 0, OPC_FARITH | OPC_REG, OPT_ST, OPT_ST0))
ALT(DEF_ASM_OP2(faddp, 0xdec0, 0, OPC_FARITH | OPC_REG, OPT_ST0, OPT_ST))
ALT(DEF_ASM_OP0L(faddp, 0xdec1, 0, OPC_FARITH))
ALT(DEF_ASM_OP1(fadds, 0xd8, 0, OPC_FARITH | OPC_MODRM, OPT_EA))
ALT(DEF_ASM_OP1(fiaddl, 0xda, 0, OPC_FARITH | OPC_MODRM, OPT_EA))
ALT(DEF_ASM_OP1(faddl, 0xdc, 0, OPC_FARITH | OPC_MODRM, OPT_EA))
ALT(DEF_ASM_OP1(fiadds, 0xde, 0, OPC_FARITH | OPC_MODRM, OPT_EA))

   DEF_ASM_OP0(fucompp, 0xdae9)
   DEF_ASM_OP0(ftst, 0xd9e4)
   DEF_ASM_OP0(fxam, 0xd9e5)
   DEF_ASM_OP0(fld1, 0xd9e8)
   DEF_ASM_OP0(fldl2t, 0xd9e9)
   DEF_ASM_OP0(fldl2e, 0xd9ea)
   DEF_ASM_OP0(fldpi, 0xd9eb)
   DEF_ASM_OP0(fldlg2, 0xd9ec)
   DEF_ASM_OP0(fldln2, 0xd9ed)
   DEF_ASM_OP0(fldz, 0xd9ee)

   DEF_ASM_OP0(f2xm1, 0xd9f0)
   DEF_ASM_OP0(fyl2x, 0xd9f1)
   DEF_ASM_OP0(fptan, 0xd9f2)
   DEF_ASM_OP0(fpatan, 0xd9f3)
   DEF_ASM_OP0(fxtract, 0xd9f4)
   DEF_ASM_OP0(fprem1, 0xd9f5)
   DEF_ASM_OP0(fdecstp, 0xd9f6)
   DEF_ASM_OP0(fincstp, 0xd9f7)
   DEF_ASM_OP0(fprem, 0xd9f8)
   DEF_ASM_OP0(fyl2xp1, 0xd9f9)
   DEF_ASM_OP0(fsqrt, 0xd9fa)
   DEF_ASM_OP0(fsincos, 0xd9fb)
   DEF_ASM_OP0(frndint, 0xd9fc)
   DEF_ASM_OP0(fscale, 0xd9fd)
   DEF_ASM_OP0(fsin, 0xd9fe)
   DEF_ASM_OP0(fcos, 0xd9ff)
   DEF_ASM_OP0(fchs, 0xd9e0)
   DEF_ASM_OP0(fabs, 0xd9e1)
   DEF_ASM_OP0(fninit, 0xdbe3)
   DEF_ASM_OP0(fnclex, 0xdbe2)
   DEF_ASM_OP0(fnop, 0xd9d0)
   DEF_ASM_OP0(fwait, 0x9b)

  /* fp load */
  DEF_ASM_OP1(fld, 0xd9c0, 0, OPC_REG, OPT_ST)
  DEF_ASM_OP1(fldl, 0xd9c0, 0, OPC_REG, OPT_ST)
  DEF_ASM_OP1(flds, 0xd9, 0, OPC_MODRM, OPT_EA)
ALT(DEF_ASM_OP1(fldl, 0xdd, 0, OPC_MODRM, OPT_EA))
  DEF_ASM_OP1(fildl, 0xdb, 0, OPC_MODRM, OPT_EA)
  DEF_ASM_OP1(fildq, 0xdf, 5, OPC_MODRM, OPT_EA)
  DEF_ASM_OP1(fildll, 0xdf, 5, OPC_MODRM,OPT_EA)
  DEF_ASM_OP1(fldt, 0xdb, 5, OPC_MODRM, OPT_EA)
  DEF_ASM_OP1(fbld, 0xdf, 4, OPC_MODRM, OPT_EA)
  
  /* fp store */
  DEF_ASM_OP1(fst, 0xddd0, 0, OPC_REG, OPT_ST)
  DEF_ASM_OP1(fstl, 0xddd0, 0, OPC_REG, OPT_ST)
  DEF_ASM_OP1(fsts, 0xd9, 2, OPC_MODRM, OPT_EA)
  DEF_ASM_OP1(fstps, 0xd9, 3, OPC_MODRM, OPT_EA)
ALT(DEF_ASM_OP1(fstl, 0xdd, 2, OPC_MODRM, OPT_EA))
  DEF_ASM_OP1(fstpl, 0xdd, 3, OPC_MODRM, OPT_EA)
  DEF_ASM_OP1(fist, 0xdf, 2, OPC_MODRM, OPT_EA)
  DEF_ASM_OP1(fistp, 0xdf, 3, OPC_MODRM, OPT_EA)
  DEF_ASM_OP1(fistl, 0xdb, 2, OPC_MODRM, OPT_EA)
  DEF_ASM_OP1(fistpl, 0xdb, 3, OPC_MODRM, OPT_EA)

  DEF_ASM_OP1(fstp, 0xddd8, 0, OPC_REG, OPT_ST)
  DEF_ASM_OP1(fistpq, 0xdf, 7, OPC_MODRM, OPT_EA)
  DEF_ASM_OP1(fistpll, 0xdf, 7, OPC_MODRM, OPT_EA)
  DEF_ASM_OP1(fstpt, 0xdb, 7, OPC_MODRM, OPT_EA)
  DEF_ASM_OP1(fbstp, 0xdf, 6, OPC_MODRM, OPT_EA)

  /* exchange */
  DEF_ASM_OP0(fxch, 0xd9c9)
ALT(DEF_ASM_OP1(fxch, 0xd9c8, 0, OPC_REG, OPT_ST))

  /* misc FPU */
  DEF_ASM_OP1(fucom, 0xdde0, 0, OPC_REG, OPT_ST )
  DEF_ASM_OP1(fucomp, 0xdde8, 0, OPC_REG, OPT_ST )

  DEF_ASM_OP0L(finit, 0xdbe3, 0, OPC_FWAIT)
  DEF_ASM_OP1(fldcw, 0xd9, 5, OPC_MODRM, OPT_EA )
  DEF_ASM_OP1(fnstcw, 0xd9, 7, OPC_MODRM, OPT_EA )
  DEF_ASM_OP1(fstcw, 0xd9, 7, OPC_MODRM | OPC_FWAIT, OPT_EA )
  DEF_ASM_OP0(fnstsw, 0xdfe0)
ALT(DEF_ASM_OP1(fnstsw, 0xdfe0, 0, 0, OPT_EAX ))
ALT(DEF_ASM_OP1(fnstsw, 0xdd, 7, OPC_MODRM, OPT_EA ))
  DEF_ASM_OP1(fstsw, 0xdfe0, 0, OPC_FWAIT, OPT_EAX )
ALT(DEF_ASM_OP0L(fstsw, 0xdfe0, 0, OPC_FWAIT))
ALT(DEF_ASM_OP1(fstsw, 0xdd, 7, OPC_MODRM | OPC_FWAIT, OPT_EA ))
  DEF_ASM_OP0L(fclex, 0xdbe2, 0, OPC_FWAIT)
  DEF_ASM_OP1(fnstenv, 0xd9, 6, OPC_MODRM, OPT_EA )
  DEF_ASM_OP1(fstenv, 0xd9, 6, OPC_MODRM | OPC_FWAIT, OPT_EA )
  DEF_ASM_OP1(fldenv, 0xd9, 4, OPC_MODRM, OPT_EA )
  DEF_ASM_OP1(fnsave, 0xdd, 6, OPC_MODRM, OPT_EA )
  DEF_ASM_OP1(fsave, 0xdd, 6, OPC_MODRM | OPC_FWAIT, OPT_EA )
  DEF_ASM_OP1(frstor, 0xdd, 4, OPC_MODRM, OPT_EA )
  DEF_ASM_OP1(ffree, 0xddc0, 4, OPC_REG, OPT_ST )
  DEF_ASM_OP1(ffreep, 0xdfc0, 4, OPC_REG, OPT_ST )
  DEF_ASM_OP1(fxsave, 0x0fae, 0, OPC_MODRM, OPT_EA )
  DEF_ASM_OP1(fxrstor, 0x0fae, 1, OPC_MODRM, OPT_EA )

  /* segments */
  DEF_ASM_OP2(arpl, 0x63, 0, OPC_MODRM, OPT_REG16, OPT_REG16 | OPT_EA)
  DEF_ASM_OP2(lar, 0x0f02, 0, OPC_MODRM, OPT_REG32 | OPT_EA, OPT_REG32)
  DEF_ASM_OP1(lgdt, 0x0f01, 2, OPC_MODRM, OPT_EA)
  DEF_ASM_OP1(lidt, 0x0f01, 3, OPC_MODRM, OPT_EA)
  DEF_ASM_OP1(lldt, 0x0f00, 2, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_REG)
  DEF_ASM_OP1(lmsw, 0x0f01, 6, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_REG)
ALT(DEF_ASM_OP2(lslw, 0x0f03, 0, OPC_MODRM | OPC_WL, OPT_EA | OPT_REG, OPT_REG))
  DEF_ASM_OP1(ltr, 0x0f00, 3, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_REG)
  DEF_ASM_OP1(sgdt, 0x0f01, 0, OPC_MODRM, OPT_EA)
  DEF_ASM_OP1(sidt, 0x0f01, 1, OPC_MODRM, OPT_EA)
  DEF_ASM_OP1(sldt, 0x0f00, 0, OPC_MODRM, OPT_REG | OPT_EA)
  DEF_ASM_OP1(smsw, 0x0f01, 4, OPC_MODRM, OPT_REG | OPT_EA)
  DEF_ASM_OP1(str, 0x0f00, 1, OPC_MODRM, OPT_REG16| OPT_EA)
  DEF_ASM_OP1(verr, 0x0f00, 4, OPC_MODRM, OPT_REG | OPT_EA)
  DEF_ASM_OP1(verw, 0x0f00, 5, OPC_MODRM, OPT_REG | OPT_EA)

  /* 486 */
  DEF_ASM_OP1(bswap, 0x0fc8, 0, OPC_REG, OPT_REG32 )
ALT(DEF_ASM_OP2(xaddb, 0x0fc0, 0, OPC_MODRM | OPC_BWL, OPT_REG, OPT_REG | OPT_EA ))
ALT(DEF_ASM_OP2(cmpxchgb, 0x0fb0, 0, OPC_MODRM | OPC_BWL, OPT_REG, OPT_REG | OPT_EA ))
  DEF_ASM_OP1(invlpg, 0x0f01, 7, OPC_MODRM, OPT_EA )

  DEF_ASM_OP2(boundl, 0x62, 0, OPC_MODRM, OPT_REG32, OPT_EA)
  DEF_ASM_OP2(boundw, 0x62, 0, OPC_MODRM | OPC_D16, OPT_REG16, OPT_EA)

  /* pentium */
  DEF_ASM_OP1(cmpxchg8b, 0x0fc7, 1, OPC_MODRM, OPT_EA )
  
  /* pentium pro */
  ALT(DEF_ASM_OP2(cmovo, 0x0f40, 0, OPC_MODRM | OPC_TEST, OPT_REG32 | OPT_EA, OPT_REG32))

  DEF_ASM_OP2(fcmovb, 0xdac0, 0, OPC_REG, OPT_ST, OPT_ST0 )
  DEF_ASM_OP2(fcmove, 0xdac8, 0, OPC_REG, OPT_ST, OPT_ST0 )
  DEF_ASM_OP2(fcmovbe, 0xdad0, 0, OPC_REG, OPT_ST, OPT_ST0 )
  DEF_ASM_OP2(fcmovu, 0xdad8, 0, OPC_REG, OPT_ST, OPT_ST0 )
  DEF_ASM_OP2(fcmovnb, 0xdbc0, 0, OPC_REG, OPT_ST, OPT_ST0 )
  DEF_ASM_OP2(fcmovne, 0xdbc8, 0, OPC_REG, OPT_ST, OPT_ST0 )
  DEF_ASM_OP2(fcmovnbe, 0xdbd0, 0, OPC_REG, OPT_ST, OPT_ST0 )
  DEF_ASM_OP2(fcmovnu, 0xdbd8, 0, OPC_REG, OPT_ST, OPT_ST0 )

  DEF_ASM_OP2(fucomi, 0xdbe8, 0, OPC_REG, OPT_ST, OPT_ST0 )
  DEF_ASM_OP2(fcomi, 0xdbf0, 0, OPC_REG, OPT_ST, OPT_ST0 )
  DEF_ASM_OP2(fucomip, 0xdfe8, 0, OPC_REG, OPT_ST, OPT_ST0 )
  DEF_ASM_OP2(fcomip, 0xdff0, 0, OPC_REG, OPT_ST, OPT_ST0 )

  /* mmx */
  DEF_ASM_OP0(emms, 0x0f77) /* must be last OP0 */
  DEF_ASM_OP2(movd, 0x0f6e, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_REG32, OPT_MMX )
ALT(DEF_ASM_OP2(movd, 0x0f7e, 0, OPC_MODRM, OPT_MMX, OPT_EA | OPT_REG32 ))
  DEF_ASM_OP2(movq, 0x0f6f, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMX, OPT_MMX )
ALT(DEF_ASM_OP2(movq, 0x0f7f, 0, OPC_MODRM, OPT_MMX, OPT_EA | OPT_MMX ))
  DEF_ASM_OP2(packssdw, 0x0f6b, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMX, OPT_MMX )
  DEF_ASM_OP2(packsswb, 0x0f63, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMX, OPT_MMX )
  DEF_ASM_OP2(packuswb, 0x0f67, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMX, OPT_MMX )
  DEF_ASM_OP2(paddb, 0x0ffc, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMX, OPT_MMX )
  DEF_ASM_OP2(paddw, 0x0ffd, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMX, OPT_MMX )
  DEF_ASM_OP2(paddd, 0x0ffe, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMX, OPT_MMX )
  DEF_ASM_OP2(paddsb, 0x0fec, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMX, OPT_MMX )
  DEF_ASM_OP2(paddsw, 0x0fed, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMX, OPT_MMX )
  DEF_ASM_OP2(paddusb, 0x0fdc, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMX, OPT_MMX )
  DEF_ASM_OP2(paddusw, 0x0fdd, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMX, OPT_MMX )
  DEF_ASM_OP2(pand, 0x0fdb, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMX, OPT_MMX )
  DEF_ASM_OP2(pandn, 0x0fdf, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMX, OPT_MMX )
  DEF_ASM_OP2(pcmpeqb, 0x0f74, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMX, OPT_MMX )
  DEF_ASM_OP2(pcmpeqw, 0x0f75, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMX, OPT_MMX )
  DEF_ASM_OP2(pcmpeqd, 0x0f76, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMX, OPT_MMX )
  DEF_ASM_OP2(pcmpgtb, 0x0f64, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMX, OPT_MMX )
  DEF_ASM_OP2(pcmpgtw, 0x0f65, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMX, OPT_MMX )
  DEF_ASM_OP2(pcmpgtd, 0x0f66, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMX, OPT_MMX )
  DEF_ASM_OP2(pmaddwd, 0x0ff5, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMX, OPT_MMX )
  DEF_ASM_OP2(pmulhw, 0x0fe5, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMX, OPT_MMX )
  DEF_ASM_OP2(pmullw, 0x0fd5, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMX, OPT_MMX )
  DEF_ASM_OP2(por, 0x0feb, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMX, OPT_MMX )
  DEF_ASM_OP2(psllw, 0x0ff1, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMX, OPT_MMX )
ALT(DEF_ASM_OP2(psllw, 0x0f71, 6, OPC_MODRM, OPT_IM8, OPT_MMX ))
  DEF_ASM_OP2(pslld, 0x0ff2, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMX, OPT_MMX )
ALT(DEF_ASM_OP2(pslld, 0x0f72, 6, OPC_MODRM, OPT_IM8, OPT_MMX ))
  DEF_ASM_OP2(psllq, 0x0ff3, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMX, OPT_MMX )
ALT(DEF_ASM_OP2(psllq, 0x0f73, 6, OPC_MODRM, OPT_IM8, OPT_MMX ))
  DEF_ASM_OP2(psraw, 0x0fe1, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMX, OPT_MMX )
ALT(DEF_ASM_OP2(psraw, 0x0f71, 4, OPC_MODRM, OPT_IM8, OPT_MMX ))
  DEF_ASM_OP2(psrad, 0x0fe2, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMX, OPT_MMX )
ALT(DEF_ASM_OP2(psrad, 0x0f72, 4, OPC_MODRM, OPT_IM8, OPT_MMX ))
  DEF_ASM_OP2(psrlw, 0x0fd1, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMX, OPT_MMX )
ALT(DEF_ASM_OP2(psrlw, 0x0f71, 2, OPC_MODRM, OPT_IM8, OPT_MMX ))
  DEF_ASM_OP2(psrld, 0x0fd2, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMX, OPT_MMX )
ALT(DEF_ASM_OP2(psrld, 0x0f72, 2, OPC_MODRM, OPT_IM8, OPT_MMX ))
  DEF_ASM_OP2(psrlq, 0x0fd3, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMX, OPT_MMX )
ALT(DEF_ASM_OP2(psrlq, 0x0f73, 2, OPC_MODRM, OPT_IM8, OPT_MMX ))
  DEF_ASM_OP2(psubb, 0x0ff8, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMX, OPT_MMX )
  DEF_ASM_OP2(psubw, 0x0ff9, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMX, OPT_MMX )
  DEF_ASM_OP2(psubd, 0x0ffa, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMX, OPT_MMX )
  DEF_ASM_OP2(psubsb, 0x0fe8, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMX, OPT_MMX )
  DEF_ASM_OP2(psubsw, 0x0fe9, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMX, OPT_MMX )
  DEF_ASM_OP2(psubusb, 0x0fd8, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMX, OPT_MMX )
  DEF_ASM_OP2(psubusw, 0x0fd9, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMX, OPT_MMX )
  DEF_ASM_OP2(punpckhbw, 0x0f68, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMX, OPT_MMX )
  DEF_ASM_OP2(punpckhwd, 0x0f69, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMX, OPT_MMX )
  DEF_ASM_OP2(punpckhdq, 0x0f6a, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMX, OPT_MMX )
  DEF_ASM_OP2(punpcklbw, 0x0f60, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMX, OPT_MMX )
  DEF_ASM_OP2(punpcklwd, 0x0f61, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMX, OPT_MMX )
  DEF_ASM_OP2(punpckldq, 0x0f62, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMX, OPT_MMX )
  DEF_ASM_OP2(pxor, 0x0fef, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMX, OPT_MMX )

#undef ALT
#undef DEF_ASM_OP0
#undef DEF_ASM_OP0L
#undef DEF_ASM_OP1
#undef DEF_ASM_OP2
#undef DEF_ASM_OP3

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index